III Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

III Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja odbyła się 15.10.2020r. w Hotelu Warmia Park w Pluskach oraz w na Hali Alnea ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda. Podjęliśmy się misji dotarcia do firm produkcyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych i przybliżenia możliwości wynikających z robotyzacji procesów. Przygotowaliśmy szereg seminariów i wykładów, które usystematyzują najważniejsze informacje dotyczące robotyzacji przemysłu, narzędzi wyliczania stopy zwrotu inwestycji, norm prawnych regulujących rynek inwestycji czy kanałów pozyskiwania środków finansowych. Ponadto w trakcie konferencji odbyły się pokazy robotów i stanowisk automatycznych, a także zaproszeni goście mieli możliwość uczestnictwa w debacie specjalistycznej z szeregiem pytań od publiczności. Konferencja była niezwykłą okazją do indywidualnych spotkań i konsultacji z doświadczonymi firmami dostarczającymi najnowsze światowe rozwiązania związane z robotyzacją przemysłu. Zobacz podsumowanie.

Artykuły o konferencji

Szansa dla Warmii i Mazur

Po co nam roboty, po co nam maszyny

Jak wdrożyć Przemysł 4.0 w firmach

PARTNERZY KONFERENCJI