O konferencji

Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu to wyjątkowe wydarzenie w skali naszego regionu. Przygotowywana z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych, gromadzi również przedstawicieli uczelni wyższych, władz samorządowych oraz lokalne media. Formuła konferencji jest podzielona na część wykładową, pokazową oraz dyskusję z udziałem zaproszonych gości.

Część wykładowa jest przygotowywana przez przedstawicieli globalnych dostawców maszyn, robotów i nowych technologii. Poruszają oni tematy związane z wdrożeniami innowacji z perspektywy praktyków. Na prelekcjach poruszane są także tematy modeli biznesowych, liczenia stopy zwrotu z inwestycji (Return of Investment, ROI).

Więcej o konferencji